Nye satser i statens reiseregulativ fra 1. januar 2013

09.01.2013 Frode Nilssen

Reisebestemmelsene i KS Bedrifts tariffområder er knyttet til statens særavtale med hensyn til skysstillegg, nattillegg, kostgodtgjørelse og administrativ forpleining.

Satsene ble endret med virkning fra 1. januar 2013.

Satsene for reiser innenlands finner du her.
Satser for reiser utenlands finner du her.

De mest relevante bestemmelsene:
§6 - Bruk av egen bil
§7 - Bruk av andre framkomstmidler
§8 - Dekning av andre utgifter - ulegitimert og legitimert
§9 - Kostgodtgjørelse
§10 - Nattillegg

 
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

Telefon: 24 13 26 00
Faks: 22 83 22 22
E-post: ks-bedrift@ks.no
Web: www.ks-bedrift.no 
Webredaktør: Nicolay Biørn-Lian

Abonner: