Nye satser i statens reiseregulativ fra 1. januar 2013

Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

Telefon: 24 13 26 00
Faks: 22 83 22 22
E-post: ks-bedrift@ks.no
Web: www.ks-bedrift.no 
Webredaktør: Nicolay Biørn-Lian

Abonner: